Simon de Vries

In het huis Polstraat 7 woonde Simon de Vries, die leefde van 1723 tot 1793. Deze bierbrouwerszoon was een doopsgezinde hoogleraar aan het Athenaeum Illustre en een vooraanstaand Deventer patriot. Hij vertaalde diverse bekende boeken uit het Frans, Duits en Engels.
Hij was bevriend met Joan Derk van der Capellen tot den Poll uit Zwolle, de bekendste Nederlandse patriot. De Vries hield thuis bijeenkomsten waar hij met gelijkgestemden over de politieke situatie in stad en land sprak. Zij wilden van het Athenaeum een trainingsschool voor patriotten maken. Ook wilden zij dat aan de macht van de regentenfamilies een einde zou komen en dat het volk meer te zeggen zou krijgen. De invloedrijke Simon de Vries fungeerde als mentor voor onder meer de latere politici Gerrit David Jordens, Gerhard Dumbar en Rutger Jan Schimmelpenninck.
Afb.: ???
Verw. 1 naar: Patriottenstrijd; verw. 2 naar: Rutger Jan Schimmelpenninck; verw. 3 naar: Classicistische gevel in de Polstraat