Rutger Jan Schimmelpenninck

Een nationaal bekende figuur uit de Bataafs-Franse tijd is de in Deventer geboren Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825). Hij was van adellijke komaf en de zoon van een wijnkoper, die aan de Brink woonde (nu Brink 23, het Schimmelpenninckhuis). Rutger Jan volgde het Deventer Athenaeum Illustre en studeerde rechten in Leiden. Hij had patriottische opvattingen. Dat betekent dat hij veel kritiek op op de regering. Als patriot vond hij dat het volk meer te vertellen moest hebben en dat er een eind moest komen aan de grote macht van vooraanstaande families.
In 1796 werd hij lid van de Nationale Vergadering (de toenmalige Tweede Kamer), enkele jaren later gevolgd door een ambassadeurschap in Parijs.
Napoleon, die veel waardering had voor de kwaliteiten van Schimmelpenninck, benoemde hem in 1805 tot raadpensionaris van de Bataafse Republiek, maar toen diens broer Lodewijk Napoleon het jaar daarop koning van Holland werd, kwam Schimmelpennincks functie te vervallen en keerde hij terug naar Parijs.
In 1815 maakte koning Willem I Schimmelpenninck lid van de Eerste Kamer van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat bleef hij tot 1820.