Rijkskweekschool

In 1877 werd in Deventer een van de eerste kweekscholen voor aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen opgericht. In 1882 nam deze opleiding haar intrek in dit nieuwe gebouw aan de Singel. Achter dit gebouw stond een lagere school, de rijksleerschool genoemd, waar de aankomende onderwijzers en onderwijzeressen (de kwekelingen) konden oefenen in het lesgeven.De huidige Deventer Leerschool is daar uit voortgekomen.

Tegenwoordig wordt een opleidingsschool voor leraren basisonderwijs een pedagogische academie oftewel PABO genoemd. De PABO-Deventer maakt nu deel uit van Hogeschool Saxion.