Rijkmanstraat

Deze straat is niet vernoemd naar een 'rijke man', maar naar ene Rikmond of Ricmodis, een rijke vrouw uit Keulen, die zo bekend was dat de straat al in de veertiende eeuw naar haar genoemd is.
In deze straat woonden in de vijftiende en zestiende eeuw veel Bergenvaarders. Aan het eind van de Rijkmanstraat lag de middeleeuwse Houtmarkt; veel houtbewerkers vestigden zich in de Rijkmanstraat.
Op nummer 13 staat een schitterend pakhuis, nu in gebruik als woonhuis, gebouwd in Gelders-Overijsselse stijl.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is op 6 februari 1945 de Rijkmanstraat voor een groot deel verwoest bij het zwaarste bombardement dat Deventer trof. Vooral de rechterzijde (gezien vanaf de Brink) werd zwaar getroffen. Na de bevrijding werd het puin opgeruimd en in de jaren vijftig zijn op de vrijgekomen plekken enkele lage flatgebouwen, het gebouw van het Leger des Heils en de loge van de Vrijmetselaars 'Le Préjugé Vaincu' neergezet. Het laatste gebouw beschikt nog wel over een fraaie middeleeuwse kelder.
Toen het Bergkwartier werd opgeknapt, werden ook in de Rijkmanstraat diverse panden gerestaureerd, onder meer nummer 48/48a.
Afb.: foto van Rijkmanstraat 48/48a
Verw. 1: Bergenvaarders; verw. 2: Houtmarkt; verw. 3: Gelders-Overijsselse gevel; verw. 4: Bergkwartier