Rampjaar 1965

Tot het midden van de jaren zestig van de twintigste eeuw was Deventer een belangrijke industriestad met veel bekende familiebedrijven, zoals Nering Bögel, Ankersmit, Noury & Van der Lande, Thomassen & Drijver, Bussink, Burgers, Hunink, enz.
Met de ijzergieterij Nering Bögel ging het in de crisistijd van de jaren dertig al mis. In de jaren vijftig gingen enkele vrij grote sigarenfabrieken failliet. In de jaren zestig vielen er nog grotere klappen. In 1961 kwam er einde aan de vestiging van Burgers Rijwielfabriek in Deventer. Het jaar 1965 werd pas een echt rampjaar voor de Deventer industrie. Eerst moest de meelfabriek van Noury & Van der Lande sluiten, gevolgd door de textielfabriek van Ankersmit. Er vielen daardoor massaontslagen, waardoor het aantal werklozen met duizenden steeg. Veel andere vanouds bekende Deventer familiebedrijven kregen het ook moeilijk, maar bleven bestaan. Zij werden overgenomen door grote buitenlandse bedrijven, zoals gebeurde met Bussinks koekfabriek.