Radboud-sarcofaag

Een sarcofaag is een stenen kist. Zo´n sarcofaag werd in de Oudheiden in de Middeleeuwen gebruikt voor het begraven van heel belangrijkepersonen. In 1962 werd deze stenen sarcofaag ongeveer 1 m onder devloer aangetroffen.De kist is gemaakt uit rode zandsteen en afkomstig uit het gebied vande Main in Duitsland. Het gebroken deksel van de kist heeft eenzogenaamd wolfsdak: een enigszins dakvormig opgeschuind bovenvlak.Na verwijdering van het deksel werden de beenderen aangetroffen van verschillende personen, die niet gelijktijdig maar geruime tijd na elkaarzijn begraven. Men vermoedt dat de sarcofaag o.a. de beenderen bevattevan Radboud, bisschop van Deventer van 899 tot 917. Hij wordt beschouwd als een van de eerste christelijke schrijvers, dichters en geleerden in Nederland. Hij was ook componist van kerkmuziek.Waarschijnlijk is hij eerst in de omgeving van de bisschopshof begraven en is zijn gebeente pas een eeuw na zijn dood in deze sarcofaag gelegd.De overige beenderen zijn waarschijnlijk van latere Deventer bisschoppen.