Proosdij

De Proosdij, gelegen aan de Sandrasteeg, is het oudste stenen woonhuis van Nederland en stamt uit 1130. Dit huis maakte deel uit van een groot gebouwencomplex, dat toebehoorde aan de geestelijken van de Lebuinuskerk. Het was een poortgebouw, dat toegang gaf tot de vertrekken van de proost. In de hal is nog een grote poort te zien. De proost die hier woonde oefende het gezag uit namens de bisschop van Utrecht. De voorgevel bestaat uit twee soorten natuursteen (trachiet onderaan en tufsteen daarboven) en baksteen. De trachietblokken vertonen hier en daar glasachtige kristallen. De tufsteen is gelig van kleur en is veel zachter dan trachiet. Geheel linksboven zie je de restanten van romaanse rondboogvensters, die in latere tijd met baksteen zijn dichtgemetseld.