Platbodem

Over de Schipbeek voeren schepen met platte bodems, zodat ze in ondiep water toch konden varen. Deze scheepjes werden platbodems genoemd en konden hooguit 7000 kilo aan goederen vervoeren. Het scheepje dat in de illustratie te zien is, is een loerdenne.