Oudste Deventer Druk

Op het gebied van de boekdrukkunst nam Deventer een belangrijke plaats in. Dit werd in gang gezet toen boekdrukker Richard Paffraet vanuit Keulen in Deventer kwam wonen. Hij maakte het oudst bekende gedrukte boek van Deventer in 1477. Dit was een boek van Petrus Berthorius, “Liber bibliae moralis” geheten. Het bevatte bijbelse verhalen en telde maar liefst 928 pagina’s.

Dankzij het bestaan van de Latijnse School was er hier veel belangstelling voor die “excellente conste van boucken te prenten”. Boekdrukker Paffraet raakte bovendien bevriend met Alexander Hegius, de rector van de Latijnse School. In 1483 begon een tweede drukker in Deventer, Jacob van Breda.

Men schat dat er vóór het jaar 1500 ruim 500 boeken in Deventer zijn gedrukt. Na Antwerpen was Deventer daarmee de belangrijkste drukkersstad in de Nederlanden. De gedrukte boeken van vóór 1500 worden incunabelen of wiegedrukken genoemd (omdat het drukken van de boeken nog 'in de wieg' stond). Veel van deze gedrukte boeken bevinden zich in het Stadsarchief of Athenaeumbibliotheek.