Moderne Devotie

Geert Grote (1340-1384) stond aan de wieg van de Moderne Devotie. Hij kwam in verzet tegen allerlei misstanden in de kerk. De leiders in de kerk hadden meer aandacht voor het verwerven van aanzien, macht en bezit dan voor een leven zoals Christus had bedoeld. Geert Grote en zijn volgelingen wilden terug naar het begin van het christendom. Sober leven en samen delen waren voor hen belangrijk.

Geert Grote kreeg aanhangers onder de mensen. Er ontstonden gemeenschappen van mannen en vrouwen die hun bezittingen samen deelden en een leven gingen leiden waarin naast werken ook veel aandacht kwam voor bezinning en gebed.

Zo ontstonden de gemeenschappen van de Broeders en Zusters van het Gemene Leven. Het woord 'gemene' betekent: gemeenschappelijk. Zij stichtten verschillende huizen in Deventer, zoals het Buiskenshuis en Lamme van Diesehuis voor vrouwen en het Heer Florenshuis voor mannen. Van hieruit verspreidde zich de beweging tot in Europa. Enkele bekende volgelingen van Geert Grote waren Florens Radewijns, Johannes Brinckerinck en Thomas van Kempen. Uit de broeder- en zustergemeenschappen kwamen ook nieuwe kloostergemeenschappen voort, zoals in Diepenveen en Windesheim.

De Moderne Devotie is als geestelijke vernieuwingsbeweging van grote betekenis geweest voor de boekcultuur en voor het onderwijs. Het pas opgerichte 'Geert Grote Huis' op het Lamme van Dieseplein probeert de herinnering aan de Moderne Devotie levend te houden.