Kozakken

Nadat Napoleon verslagen was, kwam er in Deventer nog geen einde aan de Franse heerschappij. De stad werd in staat van verdediging gebracht. De vestingwerken werden hersteld en een garnizoen van zo'n 1600 man werd in de stad gelegerd.
Na een mislukte overrompelingspoging door de kozakken (bevrijdende troepen uit Rusland) volgde de belegering van de stad. Alle gebouwen buiten de wallen werden vernield en de bomen van het wandelpark de Worp werden omgehakt.
Het beleg duurde de hele, zeer strenge, winter. Er heerste hongersnood en brandstofgebrek en er dreigde voortdurend gevaar van beschietingen. Overigens bleef ernstig wapengekletter tussen de Fransen en de kozakken uit.
Maar pas op 17 april 1814 werd er een wapenstilstand overeengekomen. Drie dagen later, nadat de Fransen zich overgegeven hadden, werd Deventer, als een van de laatste steden in Nederland, bevrijd door kozakken en Hollandse troepen. Op 26 april waren alle Franse troepen vertrokken.