Korteling

Gerhard Korteling (1809-1888) had een schildersbedrijf in de Smedenstraat, waar hij vooral rijtuigen decoreerde, maar hij maakte ook op zichzelf staande kunstwerken. Ook twee zoons van Gerhard combineerden ambacht en pure kunst: Willem (1850-1916) en Bartus (1853-1930). Vooral Bartus was een talentvol kunstenaar. Hij was tekenleraar aan de Rijkskweekschool en later aan de HBS in Deventer. Ook gaf hij lessen op de Avondteekenschool. Willem had drie schilderende zonen: Gerhard Willem (1886-1912), zeer begaafd, overleed al heel jong, Willem (1887-1962), wiens hart vooral naar de bouwkunst uitging en Herman Daniël (1898-1994), glas-in-lood-kunstenaar en vooral schrijver. Van zijn hand is het cultuur-historisch werk Deventer bij Gaslicht.
Bartus had één zoon: Willem (1889-1964). Ook deze was zeer getalenteerd en trok in zijn jeugd in Deventer veel op met de roemruchte schilder Han van Meegeren. Deze Willem werd wel vergeleken met enkele schilders van de Haagse School, zoals Anton Mauve en Willem Maris.
Tenslotte was er nog Hendrik Korteling, geboren in 1922, zoon van Willem, die echter niet in Deventer werkte.

Hier zie je een schilderij van Bartus Korteling van de Turfmarkt in Deventer.