Klokgevels

De gevel van het huis Menstraat nr. 9 is in 1771 aangebracht. Deze klokgevel verving een oudere gevel van een reeds lang bestaand huis.

Het was in de achttiende eeuw heel gebruikelijk dat oudere woningen voorzien werden van een nieuwe voorgevel. Zo kreeg het huis een voornamer aanzien en de huiseigenaar toonde daarmee aan dat hij zich een voorname burger voelde.
Bovenaan is te lezen RENOVATUM MDCCXXI en dat betekent: 'gerenoveerd in 1771'. Via de beide bovenste deuren konden goederen naar binnen worden gehaald. Die goederen konden worden opgetakeld met behulp van het hijswerktuig boven in de gevel.

Meestal werd in de achttiende eeuw gekozen voor een lijstgevel. Een fraai voorbeeld hiervan is het Jordenshuis, Papenstraat 26.
Maar klokgevels waren in de achttiende eeuw ook geliefd. Mooie voorbeelden hiervan zijn ook te vinden op de Stromarkt.
Verw. 1: Jordenshuis; verw. 2: Stromarkt