Kerkhof

Wanneer een rijk of voornaam persoon gestorven was, werd het lichaam in de kerk begraven. Gewone burgers en armen vonden buiten hun rustplaats. In Deventer was er zowel bij de Lebuinuskerk als bij de Bergkerk een kerkhof. Later zijn bij opgravingen veel eeuwenoude skeletten gevonden, met of zonder kist en een enkele keer in een stenen sarcofaag. Zo vonden ze op het Grote Kerkhof bij de Lebuinuskerk in 2007 een skelet van een jonge vrouw, die rond het jaar 1200 begraven is.

In 1827 kwam er een verbod op het begraven van doden in en rondom de kerk. Vanaf die tijd werden mensen begraven op een nieuwe begraafplaats buiten het centrum, nu de Oude Begraafplaats aan de Diepenveenseweg.