Industriespoor

De spoorwegen in Deventer liepen niet alleen op de lijnen van de spoorbrug naar het oosten en van het noorden naar het zuiden. Vanaf het spoorwegemplacement liep er ook een spoorlijn achter het huidige schoolgebouw van Saxion de stad in. Verschillende fabrieken in de stad hadden een spoorwegverbinding. De treinen reden over de rails die soms midden op straat aangelegd waren. Toen in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw het verkeer steeds drukker werd, zijn deze spoorlijnen over straat afgebroken. Nu kunnen er geen treinen meer dwars door Deventer rijden.