Help U Zelven

In 1871 werd de werkliedenvereniging ´Help U Zelven´ opgericht. De vereniging stelde zich ten doel om de opleiding en de arbeidsomstandigheden van de arbeiders te verbeteren (´het verbeteren van het lot van den werkman´).

De vereniging had eerst een gebouw in de Papenstraat en vanaf 1902 een nieuw gebouw aan de Diepenveenseweg. Het gebouw diende als plaats van samenkomst voor vergaderingen, lezingen, maar ook voor ontspanning. De contributie bedroeg vijf cent per week en daarmee kon de vereniging aan arbeiders bij ziekte, overlijden of werkloosheid een uitkering geven. Nu is het gebouw in gebruik bij een begrafenisondernemer.