Heilige Geest Gasthuis

Het Heilige Geest of Grote Gasthuis is het oudste gasthuis van Deventer en bestond al in de dertiende eeuw. Het was gelegen op de hoek van de Brink en de Kleine Overstraat op de plek waar nu de Openbare Bibliotheek te vinden is. Het huis was in het begin bedoeld voor vreemdelingen, zwervers en reizigers die geen herberg konden betalen. Later werden ook zieke en arme burgers van de stad opgenomen. Verder bood het huis onderdak aan enkele kostkopers. Dat waren mensen die tijdens hun leven hun bezittingen schonken aan het gasthuis in ruil voor verzorging op hun oude dag. Een gasthuis kon zijn werk mede doen dankzij vele giften.

Regelmatig werden uitdelingen gedaan van levensmiddelen aan hulpbehoevenden van buiten. Tijdens jaarmarkten was de wandelaarskamer voor reizigers overvol; er konden er wel 70 slapen. Ze kregen geen maaltijden, maar hadden wel recht op een vuur om zich te warmen en op bier en zout. De dagelijkse werkzaamheden werden verricht door Broeders en Zusters, terwijl vaak een priester was toegevoegd om toezicht te houden. In 1645 werd het gebouw aan de Brink verlaten en verhuisde men naar het Meester Geertshuis.