Diepenveen

Diepenveen behoort sinds de gemeentelijke herindeling van 1999 tot de gemeente Deventer. Daarvoor was het een zelfstandige gemeente met ruim 10.000 inwoners. De gemeente Diepenveen bestond uit de dorpen Diepenveen, Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek en de buurtschappen Oude Molen, Averlo, Linde en Tjoene. In de jaren zestig van de twintigste eeuw kwamen de Platvoet en Borgele bij Deventer. Tot de jaren zeventig hoorde het dorp Colmschate bij Diepenveen. Het gemeentehuis van Diepenveen stond sinds 1900 in Schalkhaar.
De naam Diepenveen is afkomstig van het gelijknamige klooster dat aan het eind van de veertiende eeuw door Johannes Brinckerinck en Swedera van Runen, volgelingen van Geert Grote, is gesticht. Geert Grote was de grondlegger van de Moderne Devotie. Het Diepenveense klooster was het eerste klooster voor vrome vrouwen. Op de plaats van het klooster zou het veen tot diep in de grond gereikt hebben. In 1578 werd het klooster verwoest; de gespaard gebleven kloosterkapel wordt sinds 1659 voor protestantse diensten gebruikt. Deze kloosterkerk is enkele malen gerestaureerd.
Van oudsher is Diepenveen een boerengemeenschap, maar tegenwoordig wonen er veel forenzen, vooral sinds 1960 toen er in Diepenveen nieuwbouwwijken verrezen. Halverwege de negentiende eeuw bestond Diepenveen uit een paar huizen en had zo'n vijftig inwoners. Pas daarna ontstond er een dorpskern in de omgeving van de Dorpsstraat en het Kerkpein. Het dorp wordt omgeven door bos- en weidegebieden, het typisch Sallands coulissenlandschap, zoals het Kolkbos en heeft een aantal fraaie villa's en buitenhuizen, zoals Nieuw Rande.
Afb.: kerkje Diepenveen
Verw. 1: Moderne Devotie; verw. 2: Johannes Brinckerinck; verw. 3: Klooster Diepenveen; verw. 4: Nieuw Rande