Veenmoerassen

De lage gebieden ten oosten en noorden van de stad hadden een slechte afwatering. Daar kon in de loop van de tijd het veen tot metersdikke pakketten groeien. De naam Diepenveen wijst nog op het feit dat hier vroeger veengebieden waren.

Vanaf de Middeleeuwen zijn veengebieden ook in de directe omgeving van Deventer afgegraven. Deventer kent ook namen die daarnaar verwijzen, zoals de Veenweg. De afgegraven turf werd in Deventer verhandeld op de Turfmarkt.