Oerrunderen, rendieren, mammoeten en wolharige neushoorns

In de jaren '50 zijn, zowel bij de bouw van de Prins Bernhardsluis als bij de bouw van de huizen op de Zandweerd, botten gevonden van een mammoet, een wolharige neushoorn, een oerrund en van rendieren. In de IJssel bij Deventer zijn bij baggerwerkzaamheden werktuigen van gewei en been gevonden uit de Oude Steentijd. Uit de IJssel is onder andere een kaakbeen van een rund opgevist, dat gebruikt is als sikkel in de landbouw.

Op de foto is een bijl te zien die gemaakt is van de hoorn van een hert.