IJssel

De stad Deventer heeft veel aan de IJssel te danken. Op de plaats waar de wegen over het land en de IJssel elkaar kruisten ontstond een nederzetting, die zou uitgroeien tot een bloeiende handelsstad.

Het ontstaan van de rivier de IJssel voert ons terug naar de ijstijden. Het smeltwater van de gletsjers stroomde in de ijstijden weg naar het zuiden. Door dat smeltwater is er tussen de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug een enorm breed en diep dal ontstaan. Later kon het water van de Rijn door dit oude oerstroomdal de loop naar het Noorden vinden. Zo ontstond de rivier de IJssel, ongeveer tussen 1500 voor Chr. en 250 na Chr. De rivier heeft haar loop regelmatig verlegd. Dat kon omdat er nog geen dijken waren. Met het aanleggen van dijken werd pas in de 14e eeuw begonnen. Tegenwoordig wordt weer geprobeerd om het uiterwaardengebied terug te geven aan de natuur. De rivier kan een groter gebied onder water zetten. Het aantal soorten planten en dieren neemt daardoor weer toe en de kans op overstromingen neemt af, omdat er meer ruimte voor de rivier komt.