Boeren in de prehistorie

De eerste boeren leefden hier omstreeks 3000 jaar voor Chr. Ze zochten lemige zandgronden uit die niet te zwaar waren om met hun eenvoudige ploegen te bewerken, maar wel voldoende vruchtbaar. De eerste boeren hielden runderen, varkens, geiten en schapen. Lang heeft men naast het boerenbestaan ook nog in het levensonderhoud voorzien door te jagen, te vissen en voedsel te verzamelen in de bossen.