Romeinse munten

In Deventer en omgeving zijn Romeinse munten gevonden.

Lees het hele artikel »

IJzerovens

In Heeten (ongeveer 10 kilometer ten noord-oosten van Deventer) zijn ruim 1000 veldovens gevonden waar grootschalig ijzer geproduceerd is.

Lees het hele artikel »

Romeins glaswerk

Het gebruik van glas is in Nederland vanaf ongeveer 800 v. Chr. bekend. In Colmschate zijn bij opgravingen ook kleine glazen kralen gevonden.

Lees het hele artikel »

Fibula

Bij de opgravingen van de Germaanse nederzetting is een Romeinse mantelspeld gevonden. Zo'n speld wordt een fibula genoemd. Je kon er je mantel mee dichtmaken. Zo'n fibula was gegoten uit brons. Brons is een materiaal dat al bekend is vanaf het begin van de bronstijd, ongeveer 1500 vóór Christus.

Lees het hele artikel »

Regenboogschoteltje

In Epse is een Keltische munt gevonden.

Lees het hele artikel »

Romeinse invloeden

In de Romeinse tijd (50 v. Chr. tot 500 na Chr.) ligt het gebied waar Deventer nu ligt, buiten de grenzen van het Romeinse Rijk. Maar er zijn wel invloeden bekend van de Romeinen op de Germanen die hier leefden.

Lees het hele artikel »

Germanen

Rond het begin van de jaartelling wonen er in het noordwestelijk deel van Europa Germanen. Een deel van dit gebied wordt niet door de Romeinen veroverd. In dat gebied ligt ook de huidige stad Deventer. Dit niet door de Romeinen veroverde gebied wordt

Lees het hele artikel »

Romeinse muntschat Diepenveen

In Diepenveen zijn vanaf 1993 veel oude munten gevonden uit de Romeinse tijd.

Lees het hele artikel »

Romeins aardewerk

Zo'n 7% van het opgegraven aardewerk uit de Romeinse tijd is gedraaid aardewerk dat afkomstig is van de Romeinen.

Lees het hele artikel »

Victoriabeeldje

Aan de Holterweg in de wijk Colmschate is bij een opgraving onder een funderingspaal van een Germaans huis uit de Romeinse tijd een messing beeldje gevonden van Victoria.

Lees het hele artikel »

Romeinen

De Romeinen hebben zich nooit in de omgeving van Deventer gevestigd, maar er zijn wel bewijzen dat er contact was tussen de Germanen die hier woonden en de Romeinen ten zuiden van de grote rivieren uit de periode tussen 50 voor Chr. en 400 na Chr.

Lees het hele artikel »

Germaanse nederzetting De Scheg

Er is tussen 1984 en 1986 een omheinde Germaanse nederzetting gevonden bij de Scheg in Colmschate uit de Romeinse tijd. De nederzetting was 80 bij 130 meter. Er stonden verschillende huizen en er lag een vier meter brede weg. De woonplaats lag midden in een wat hoger gelegen gebied waar aan landbouw werd gedaan.

Lees het hele artikel »