Waaggebouw

De soldaten van de hertog van Gelre vluchtten in 1527 uit de twee blokhuizen Morgenster en Altena, die pal tegenover de stad lagen aan de overzijde van de IJssel. Ze dachten dat ze van achteren aangevallen zouden worden, maar dat was helemaal niet zo. Na hun vlucht werden beide versterkingen door Deventernaren afgebroken. De stenen werden gebruikt voor de bouw van een nieuw waaggebouw op korte afstand van de oude waag. De waag was een gebouw waarin de marktkoopwaar gewogen werd. Aan beide zijden bevonden zich grote ronde deuropeningen, die toegang gaven tot de weegruimte met zijn balansen. Op de rechterhoek bevindt zich een traptoren die toegang gaf tot de kelder, die voor de opslag diende en tot de bovenverdieping, waar van 1568 tot 1840 de hoofdwacht van de stad was gevestigd. Van hieruit werden orde en veiligheid in de stad bewaakt. In de 17e eeuw werd vóór het gebouw een bordes aangebracht. Vanaf 1913 is het Waaggebouw als museum ingericht.