Tachtigjarige oorlog

Van 1568 tot 1648 werd er in het gebied wat we nu Nederland noemen oorlog gevoerd tegen de Spaanse koning, die voor die tijd hier de landsheer was.

Deventer heeft veel geleden door deze oorlog. Allereerst werden er al in 1569 soldaten in de stad gehuisvest. De stad moest het onderhoud van die soldaten zelf betalen. Door de oorlogssituatie kon er weinig handel gedreven worden, zodat de kooplieden weinig verdienden.

De stad was lang in Spaanse handen. In 1578 wordt de stad veroverd door Rennenberg, de aanvoeder van het leger van de prins, maar in 1586 krijgen de Spaanjaarden de stad weer in hun bezit. Uiteindelijk verovert prins Maurits de stad in 1591. Het duurt dan nog tot 1648 voordat er definitief vrede is.