Schavot op de Brink

Van het begin van de 14e tot het begin van de 19e eeuw had het stadsbestuur het recht om doodstraffen uit te spreken (het halsrecht). Vier blauwe stenen in de bestrating voor het huidige Kantongerecht op de Brink markeren de plaats waar het schavot heeft gestaan. (op deze plaats stond het schavot vanaf 1800; daarvóór stond het meer naar het midden van de Brink). In 1535, 1544 en 1571 vonden op het schavot op de Brink terechtstellingen plaats. Het betrof toen Wederdopers, die als ketters werden beschouwd. (Een ketter was iemand de een afwijkende uitleg gaf aan de leer van de Kerk). Als ze hun zogenaamde dwaling erkenden werden ze onthoofd. Als ze hun eigen opvattingen trouw bleven eindigde hun leven op de brandstapel. Zo werden in de 16e eeuw twintig Wederdopers in Deventer ter dood veroordeeld. Niet alleen op de Brink, ook vóór het stadhuis en op de Galgenbelt vonden terechtstellingen plaats. In 1732 werd in Deventer voor het laatst de doodstraf uitgevoerd. In 1871 werd in Nederland de doodstraf afgeschaft.