Renaissance-gevels

Het eerste huis in Deventer met typische kenmerken van de Renaissance-bouwstijl is het huis 'De Wezel' uit 1550 (Assenstraat 10). Het onderste deel van de voorgevel is nog duidelijk gotisch vanwege de ronde nissen en de accolade-bogen. In de top van de geven zie je duidelijk dat de verticale lijnen plaatsmaken voor horizontale elementen. De horizontale waterlijsten (architraven genoemd) worden aan de uiteinden gesteund door consoles (draagstenen). Typisch voor de renaissancestijl zijn ook de medaillons met daarin de naar voren uitstekende mannen- en vrouwenhoofden uit Baumberger zandsteen en de sierankers die een fraaie bloemvorm hebben. Het huis heet waarschijnlijk ‘De Wezel’ omdat er een tijdlang een schipper woonde die veel in het Duitse stadje Wesel kwam.

Een ander voorbeeld van een huis met een Renaissance-gevel is het huis 'De Drie Haringen' aan de Brink achter de Waag. In 1575 liet de rijke koopman Herbert Dapper dit door hem gekochte huis geheel vernieuwen. Herbert Dapper behoorde tot de Schonenvaarders, die naar Schonen in Z-Zweden voeren om er haring en pelzen te halen. De gevels werden opnieuw opgetrokken in baksteen met versieringen in natuursteen. Het huis is gebouwd in Vlaamse renaissancestijl met horizontale waterlijsten, leeuwenmaskers, medaillons met vrouwenhoofden en rolwerk (gekrulde versieringen in natuursteen). In de top is het restant van een leeuw te zien welke een schild vasthoudt. De onderste pui stamt uit de 19e eeuw. Het huis behoort tot de mooiste en best bewaard gebleven woonhuisgevels in Nederland. Op de voorgeve lstaat een spreuk te lezen: Dit hus is Godt bequam, in di drie vergulde herick is si naem. Schonenvaarders hadden drie haringen in hun wapen.