Penninckshuis

Dit huis met de rijk versierde gevel liet de rijke linnenkoopman Herman Penninck in 1583 bouwen in een hoek van de Brink, nu ‘Penninckshoek’ geheten. Boven de poort zijn twee engelen met lauwerkransen afgebeeld. Verder vallen de zes beelden op, die belangrijke deugden voorstellen:

- Charitas (naastenliefde) met een naakt kindje
- Fides (geloof) met het kruis
- Spes (hoop) met een anker en een kroon
- Fortitudo (standvastigheid) met gebroken zuil
- Temperantia (matigheid) – zonder de gebruikelijke kan en schaal
- Prudentia (voorzichtigheid) – zonder spiegel en slang

Een beeld van Justitia (gerechtigheid) met weegschaal en zwaard ontbreekt. Op de gevel staat de wijze spreuk: als Godt behaget – beter – benijt dan beklaget. (je kunt maar beter, met Gods goedvinden, benijd dan beklaagd worden) In dit gebouw was vóór 1795 een tijdlang een katholieke schuilkerk gehuisvest. In dit pand komt nu de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente bijeen.