Oude gevels

Als je in de straten van de oude binnenstad wandelt en zo nu en dan omhoog kijkt valt het op dat er nog veel gevels zijn, die eeuwenoud zijn. Soms zijn ze rijk versierd met afbeeldingen van mensen- of dierenkoppen of bloemenslingers in natuursteen.
De meeste oudste gevels die bewaard zijn gebleven stammen uit de zestiende t/m achttiende eeuw. Meestal zijn ze in de twintigste eeuw mooi gerestaureerd, vooral in het Bergkwartier.
Je ziet verschillende soorten gevels, zoals

* Gothische gevels, zoals het Deken Doyshuis aan de Kleine Poot
* trapgevels, zoals Noordenbergstraat 6
* klokgevels, zoals Menstraat 9
* Gelders-Overijsselse gevels, zoals Rijkmanstraat 13
* renaissancegevels, zoals het Landshuis naast het stadhuis
* barokke gevels, zoals de top van de gevel van V & D aan de Brink
* classicistische gevels, zoals Polstraat 18 en het stadhuis
* lijstgevels, zoals Papenstraat 26 (Jordenshuis)

De vorm van de gevels hangt samen met de mode van het tijdperk waarin ze gebouwd zijn. Vaak waren het rijke kooplui of vooraanstaaande stadsbestuurders die een huis met een mooie gevel lieten bouwen. Ze konden er mee pronken.

Verw. 1: Deken Doys Huis; verw. 2: Hanzegevels; verw. 3: Klokgevels; verw. 4: Trapgevel; verw. 5: Gelders-Overijsselse gevel; verw. 6: Penninckshuis; verw. 7: Drie Haringen; verw. 8: Landshuis; verw. 9: Renaissance-gevels; verw. 10:Stadhuis; verw. 11: Barokke gevels; verw. 12: Gevel in Lodewijk XV!-stijl; verw. 13: Classicistische gevel in de Polstraat; verw. 14: Fronton; verw. 15: Jordenshuis