Oud-Rande

In 1574 liet Willem van Doetinchem het Huis Rande bouwen. Het was een havezathe. Dat betekent dat de eigenaar tot de ridderschap van Overijssel behoorde. Allerlei voorname families hebben er geewoond. Nadat de katholieken in 1590 hun kerkgebouwen waren kwijtgeraakt aan de protestanten kwamen katholieken sindsdien in zogenaamde schuilkerken bijeen. Zo diende het Huis Rande vanaf 1625 als Katholieke kapel, die bediend werd door paters Jezuïeten uit Zwolle. Toen dit huis in 1838 gesloopt werd bleef de toren bewaard. De Toren is in 1990 aan de buitenkant gerestaureerd.