Kiek-in-de-Pot

Deze spottende afbeelding, Kiek-in-de-pot genoemd, herinnert aan één van de blokhuizen of forten die de hertog van Gelre aan de overkant van de IJssel gebouwd had. Van daaruit konden zijn manschappen de stad in de gaten houden. Ze konden als het ware bij de Deventenaren in de pot kijken. Toen de soldaten van de Gelderse hertog in 1527 op de vlucht sloegen werden de forten afgebroken en de stenen naar de stad versleept om dienst te doen voor de bouw van een nieuw waaggebouw. Met het ingemetselde beeldje Kiek-in-de-pot werd de spot gedreven met hertog Karel van Gelre. De Gelderse soldaten hadden zich namelijk vergist, want er waren helemaal geen vijandelijke troepen die een aanval beraamden.