Drie Haringen

Aan de Brink, achter De Waag, ligt het pand De Drie Haringen. Dit pand is een van de belangrijkste en mooiste zestiende eeuwse koopmanshuizen die in Nederland bewaard zijn gebleven. Het huis, in Vlaamse renaissancestijl, werd in 1575 gebouwd door Herbert Dapper, een rijke haringkoopman. Hij was een 'Schonevaarder', die op het Zuid-Zweedse Schonen (Skane) voer om daar haring en pelzen te halen, na er zelf laken, wijn en zout naartoe te hebben gebracht. Schonenvaarders hadden drie haringen in hun wapen. De gevelsteen in de voorgevel en het uithangbord met de drie vergulde haringen herinneren hier aan. Op de gevelsteen is te lezen:
Dit. Hus. Is. Godt. Bequam. i. di. drie. Vergulde Herick. Is. Si. Naem, Ano. Domini. 1575.
Het uithangbord met de haringen is eind twintigste eeuw gemaakt; het bord eronder is in 2011 aangebracht. Op dit bord staat de naam van Herbert Dapper, verder is er een schip afgebeeld dat staat voor de vishandel en een waterput die verwijst naar de put die Dapper in zijn pand liet aanleggen, als eerste in de stad