Bolwerken of bastions

Om de vestingwal te versterken werden er in de loop van de zestiende eeuw en in het begin van de zeventiende eeuw op verschillende plaatsen bolwerken of bastions aangelegd. Een bolwerk is een vooruitspringend, vijfhoekig gedeelte van een vestingwal. Vanaf zo'n bolwerk kon men de vijand vanuit verschillende hoeken beschieten.

Er zijn in totaal zeven bolwerken geweest. de bekendste is het bolwerk 'Graaf van Buren' bij de toenmalige schipbrug. Op deze oude foto uit 1880 is links op de voorgrond nog een deel van dit bolwerk te zien. Op deze plaats zijn later de Noordenbergsingel, de Graaf van Burenstraat en de Van Twickelostraat gebouwd.
Ook bekend was bolwerk 'De Keizer' ter hoogte van de huidige Keizerstraat. Vóór de Noordenbergtoren bevond zich een bolwerk met een aantal molens erop.

In 1874 werd Deventer als vesting opgeheven en kon een begin gemaakt worden met de sloop van de oude vestingwerken. Alle bolwerken werden toen gesloopt, alsook het grootste deel van de vestingtorens en muren.

Verw. 1: vestingwerken