Boekdrukkers

Deventer is nog steeds een boekenstad. Er hebben zich hier in de loop der tijd veel drukkerijen gevestigd. Dat begon al tegen het eind van de vijftiende eeuw. Het oudst bekende gedrukte boek in Deventer stamt uit 1477 en is gedrukt door de boekdrukker Richard Paffraedt, die vanuit Keulen naar Deventer was gekomen. Ook de drukker Jacob van Breda kwam hier naar toe, eerst in dienst bij Paffraedt en vanaf 1485 werkte hij als zelfstandig drukker. Hij legde zich vooral toe op het drukken van school- en studieboeken, bestemd voor de Latijnse school, waar hij naast woonde.

In de top van de gevel van het huis op de hoek Polstraat-Grote Kerkhof is het drukkersmerk van Jacob van Breda aangebracht. Het drukkersmerk toont een houten drukpers zoals deze in de begintijd van het drukken en nog lang erna werd gebruikt. Links zien we de drukker aan het werk, naast hem de man met de inktballen en rechts de zetter. Op de pers staat in losse letters “Prelum Jacobi”. Dit betekent: Pers van Jacobus.

Verw. 1: Richard Paffraet; verw. 2: Jacob van Breda