Beleg van Maurits

Prins Maurits (1567-1625) was de zoon van prins Willem van Oranje (Willem de Zwijger). In mei 1591 naderde opnieuw het Staatse leger de stad Deventer, nu onder aaanvoering van Prins Maurits. Zijn leger bestond uit 9000 man voetvolk en 1600 ruiters. Na een belegvan vijf dagen werd door de kanonnen van het leger een bres geschoten in de stadsmuur bij de Zandpoort. Daarna bestormden de troepen onder leiding van Maurits de stad. een derde deel van alle gebouwen in de stad werd verwoest.

De overgave van de stad bracht Deventer nu voorgoed in handen van de staatse troepen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Opnieuw kreeg Deventer een garnizoen binnen de stad, De huursoldaten van dit garnizoen gedroegen zich gelukkig beter dan hiervoor de Ierse en Engelse soldaten hadden gedaan.
Vasnaf 1591 kregen de aanhangers van de nieuwe gereformeerde godsdienst het in de stad voor het zeggen. Deventer was niet langer een bisscopsstad.

Verw. 1: garnizoensstad; verw. 2: godsdienststrijd 16e eeuw