Beeldenstorm

In het jaar 1580 werden door aanhangers van de nieuwe godsdienst grote vernielingen aangebracht in de kerken van Deventer, die tot dan toe aan de katholieken hadden toebehoord (in de Broederenkerk al in 1578). Beelden en andere godsdienstige voorstellingen moesten het ontgelden en werden zwaar beschadigd of geheel vernield. Dat gebeurde ook in de Lebuinuskerk met deze uit zandsteen gehouwen voorstelling uit de 15e eeuw, een sculptuur genoemd. Omdat deze sculptuur een voorstelling betreft die herinnert aan een overleden familie wordt het epitaaf genoemd, een soort grafschrift. Er staan twee knielende echtparen op afgebeeld met in het midden de Heilige Maagd Maria. De tekst geeft aan dat hier Johan van Leyden en zijn vrouw begraven liggen. Zij behoren tot een voorname Deventer familie. In de tijd van de Beeldenstorm verdwenen ook de muurschilderingen onder een witte kalklaag. In de Bergkerk wist men een oud Christusbeeldje nog net op tijd te redden, door het te verbergen in een nis. Verw. 1: Godsdienstsstrijd 16e eeuw