Balthasar Boedeker

“Ao 1617 de(n) 11 februarii starf joncker Balthazar Boedeker. Deze tekst is te lezen op dit grafzerk van Balthasar Boedeker. Het bevindt zich in de Grote of Lebuinuskerk. Balthasar Boedeker leefde van 1540 tot 1617. Hij is bekend geworden als grondlegger van het Athenaeum. Doordat hij een belangrijk deel van zijn geld en dat van zijn moeder Anna van Twickelo voor de oprichting van deze hogeschool bestemde kon de hogeschool in 1630 worden opgericht. De school zou zeer beroemd worden. In de Lebuinuskerk bevinden zich veel grafzerken uit de 16e t/m de 18e eeuw. Belangrijke personen werden in die tijd in de kerk begraven (‘rijke stinkerds’). Het rijk versierde grafzerk van Boedeker lag vroeger schuin achter de preekstoel. Tijdens een restauratie in de vorige eeuw werd het grafzerk rechtop tegen een muur geplaatst. Het grafzerk is versierd met familiewapens. In het Historisch Museum in Deventer bevindt zich een fraai geschilderd portret van Balthasar Boedeker.

verwijzing naar: Athenaeum Illustre