Arsenaal

Nadat Deventer in 1591 voorgoed bevrijd was van de Spaanse overheersers werd de gereformeerde kerk) de enig toegestane kerkgemeenschap. De katholieke Mariakerk die begin 14e eeuw tegen de Grote Lebuinuskerk was aangebouwd, was nu niet meer nodig voor kerkdiensten. De kerk raakte in verval. In 1612 werd de noorderzijbeuk gesloopt. Het dak van het middenschip werd ook verwijderd, zodat alleen de zuiderzijbeuk overbleef. In 1647 kreeg dat gedeelte van de oude Mariakerk een bestemming als arsenaal: een opslagplaats voor wapens en munitie. In de vorige eeuw kreeg deze ruimte andere bestemmingen. Nu wordt de ruimte gebruikt als cultuurcentrum.
Het restaurant op de hoek van de Oude Mariakerk heet nog Het Arsenaal. Op het uithangbord is een afbeelding te zien van een kanon.

Verw. 1: godsdienststrijd; verw. 2: Mariakerk