Anna van Twickelo

Anna van Twickelo leefde van 1508 tot 1605 en was gehuwd met Marten Boedeker.
Het geld dat Anna van Twickelo en haar zoon Balthasar Boedeker (1540-1617) na de dood van Balthasar aan de stad Deventer nalieten was bedoeld om er een katholieke universiteit van te stichten. Maar door de hervorming (de overgang naar de protestantse godsdienst)zat een katholieke onderwijsinstelling er niet meer in. En door de politieke onrust, waardoor Deventer in Overijssel minder te vertellen kreeg, was ook een universiteit niet haalbaar meer.
Het werd daarom een calvinistische (protestantse) hogeschool, het Deventer Athenaeum Illustre. Aan deze hogeschool konden de studenten niet promoveren. Het was dus eigenlijk een stedelijke mini-universiteit. De leraren mochten zich wel hoogleraar noemen, zoals op een echte universiteit.
Moeder Anna en zoon Balthasar schonken ook nog een beurs waarvan twaalf studenten uit arme gezinnen vijf jaar lang onderhouden konden worden.
Dit portret van Anna van Twickelo bevindt zich in het Historisch Museum Deventer. Het is geschilderd tussen 1542 en 1554.

Verw. 1: Balthasar Boedeker; verw. 2: Athenaeum Illustre