Aegidius de Monte

Aegidius de Monte, geboren in de Zuidelijke Nederlanden, heette eigenlijk Jillis van den Berge in het Nederlands, of Gilles du Mont in het Frans. Hij was overste van een klooster in Leuven, totdat hij in 1570 tot bisschop van Deventer werd benoemd. Hij was een strenge geestelijke, fel tegen godsdienstige vernieuwingen en niet erg geliefd. Hij richtte een kerkelijke rechtbank op en maakte van het Arme Fraterhuis een seminarie voor het bisdom.
Na een korte ziekte overleed hij onverwachts in Zwolle in 1577. Nog voordat er een opvolger benoemd kon worden veroverden in 1578 Staatse troepen Deventer, en in 1580 vernielden anti-katholieke mensen de interieurs van kerken en kloosters, o.a. van de Lebuinuskerk. Deze vernieling noemen we de beeldenstorm. Aan de korte tijd dat Deventer opnieuw bisschopsstad was kwam in 1591 een einde, toen Prins Maurits de stad bevrijdde van de Spanjaarden. De katholieke godsdienst werd toen zelfs verboden.

Aegidius de Monte werd na zijn dood bijgezet in een bisschoppelijke grafkelder in het lage deel van het koor van de Lebuinuskerk. Deze kelder werd bijna drie eeuwen later, in 1841, weer ontdekt, en men vond toen de resten van twee kisten met de lijken van Aegidius de Monte en een andere bisschop. Opnieuw werd de kelder vergeten. Pas in 1985 werd hij herontdekt. Tegenwoordig ligt er de hier afgebeelde steen op de toegang met als opschrift: Ingang bisschoppelijke grafkelder, gevonden in 1841 en 1985.

Afb: zie Slechte p. 284
Verw. 1: Bisschopsstad; verw. 2: Lebuinuskerk