Crypte

De crypte in de Lebuinuskerk is gebouwd rond het jaar 1040. Het maakte deel uit van de Romaanse basiliek. De romaanse bouwstijl met de dikke muren en de ronde bogen is duidelijk te herkennen. Het latijnse woord crypta betekent 'het verborgene'. Een crypte diende meestal als begraafplaats voor belangrijke personen. Het is niet zeker of in deze crypte ooit mensen zijn begraven. Wel werden er relieken van heiligen bewaard, die daar door veel mensen vereerd werden. Relieken zijn kleine overblijfselen van het lichaam, bijv. stukjes bot.
Deze crypte is uit tufsteen gebouwd, behalve de zes zandstenen zuilen. Die zuilen zijn mooi bewerkt: drie zuilen zijn gegroefd en drie zijn er geschubd.
Verder zijn er nog te zien:
- een put die in verbinding staat met de IJssel
- muurschilderingen
- resten van een altaar
- enkele nissen met Romaanse rondbogen.
Vroeger stond er ook nog een sarcofaag (een stenen doodskist). Die sarcofaag bevindt zich nu achterin de kerk.