Burgerweeshuis

Het tegenwoordige burgerweeshuis dateert uit 1846. Vóór die tijd was hier al eeuwenlang een weeshuis gevestigd. In 1560 werd vanuit christellijke naastenliefde het Burgerweeshuis opgericht, eerst gevestigd aan de Papenstraat. In de begintijd werden er alleen wezen van welgestelde burgers toegelaten. Voor arme wezen kwam er pas in 1679 een weeshuis, dat het Kinderhuis werd genoemd en dat zich tegenover het Burgerweeshuis aan de Bagijnenstraat bevond. Ongeveer vanaf 1900 werden weeskinderen steeds vaker in een pleeggezin ondergebracht. In 1930 verliet de laatste wees het weeshuis.

In 1939 kreeg het gebouw de bestemming van bejaardentehuis. In 1982 vond restauratie en verbouw plaats, waarna het gebouw kon worden ingericht als jongerencentrum. Aan de vroegere bestemming van het gebouw herinnert nog een gevelsteen met de tekst: "Schrei niet bedrukte wees, al mist gij goed en bloed, Geen nood! Gij wordt met liefde en zorg hier opgevoed.

Tegenwoordig is het Burgerweeshuis een cafe met een grote zaal, waar vaak optredens plaatsvinden.