Broederenkerk

Waarschijnlijk werd de kerk gesticht door Eleonora van Engeland, de echtgenote van hertog Reinald van Gelre. Haar graftombe is achter in de kerk nog te zien. De kerk bestaat uit twee beuken en wordt een gotische hallenkerk genoemd. Omdat de beroemde Deventernaar Geert Grote regelmatig in de Broederenkerk kwam, wordt zijn gedachtenis in ere gehouden door een stenen gedenkplaat aan de buitenmuur bij de ingang van de kerk. In de Franse tijd (eind 18e eeuw) werd deze kerk toebedeeld aan de katholieken. Het interieur van de kerk veranderde toen, zoals de preekstoel, de kruiswegstaties, de gebrandschilderde ramen, de muurschilderingen, de doopvont, het orgel en het prachtige reliekschrijn, waarin relieken worden bewaard van onder andere Lebuinus. (een reliek of relikwie is een overblijfsel van een heilige of van een voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest). In 2013 werd de Broederenkerk grondig gerestaureerd.