Botermarkt

Deze overdekte hal van ijzer, hout en glas uit 1889 heeft gediend als botermarkt. De boeren uit de omgeving kwamen er hun zelfgemaakte boter verkopen. De afbeeldingen van vaatjes boter in de daklijst herinneren nog aan de bestemming die deze hal heeft gehad. Op een gedenksteen, die is aangebracht in de muur aan de Hofstraat, staat vermeld:

1889, UIT BELANGSTELLING IN DEN BLOEI VAN LANDBOUW EN VEETEELT EN VAN DE HANDEL HEEFT MR. H.W.J. VAN
MARLE DEZE BOTERMARKT AAN DE GEMEENTE DEVENTER TEN
GESCHENKE GEGEVEN.
Burgemeesterszoon H.W.J. Van Marle was toen wethouder van Deventer. Het gietijzerwerk is gemaakt in de ijzergieterij van Nering Bögel. Veel van de oorspronkelijke schoonheid is verloren gegaan. Bij het bombardement van 15 december 1944 werd de rechtervleugel getroffen en nooit meer herbouwd. Op een bord aan de voorzijde staat de Latijnse spreuk: FIDE SED QUI VIDE Dat betekent: “Vertrouw, maar ziet toe op wie u vertrouwt”.