Bergkwartier

Het Bergkwartier bood al in de Middeleeuwen huisvesting aan tal van koop- en handwerklieden. Kort na 1200 kwam het gebied binnen de ommuring te liggen. In het zuidelijke gedeelte (Menstraat, Rijkmanstraat) woonden de rijke kooplieden, terwijl zich in het noordelijke gedeelte (Walstraat, Bergstraat en Golstraat) veel kleine bedrijfjes bevonden. Daar woonden handwerkslieden en boeren. Later kwamen er ook fabrieken, zoals de DAIM-fabriek.

Er bevinden zich in het Bergkwartier veel oude panden met fraaie gevels. Nadat de wijk in de eerste helft van de twintigste eeuw in verval was geraakt, werd rond 1970 begonnen met vernieuwing. Daarvoor zorgde de in 1968 opgerichte NV Bergkwartier, Maatschappij tot Stadsherstel. De meeste huizen werden gerestaureerd; aan de gevel van die huizen hangt een klein bronzen teken van de NV Bergkwartier. Enkele huizen en gebouwen, zoals de DAIM-fabriek werden afgebroken. Tegenwoordig is het Bergkwartier weer een levendig stadsdeel met tal van kleine bedrijfjes en winkels, zoals galeries, antiquariaten, en antiekzaken. Jaarlijks wordt er kort voor kerstmis het Dickensfestijn gehouden, dat duizenden bezoekers trekt.