Bergkerk

De Bergkerk, ook Sint Nicolaaskerk genoemd, werd in de jaren 1198-1209 door paters Norbertijnen uit het Duitse klooster Varlar als Romaanse kruisbasiliek gebouwd. Het was waarschijnlijk de eerste parochiekerk van Deventer en omstreken. De kerk is toegewijd aan Sint Nicolaas, de beschermheilige van de kooplieden en de schippers, van wie velen zich in het Bergkwartier vestigden. Van dit eerste bouwwerk zijn behalve de beide torens inwendig nog de oostelijke hoek van het dwarsschip zichtbaar. In de eerste helft van de 15e eeuw werd de kerk verbouwd tot een laat-gothische basiliek. In 1966 heeft de gemeente het kerkgebouw voor één gulden gekocht om het te laten restaureren. Sindsdien wordt het kerkgebouw alleen nog gebruikt voor tentoonstellingen en concerten. In de kerk bevinden zich in de rondboognissen ter weerszijden van het koor nog Romaanse muurschilderingen uit het begin van de dertiende eeuw.