Bergenvaarders

Deventer kooplieden, die handel dreven met de Noorse stad Bergen verenigden zich in de veertiende eeuw in het Bergenvaardersgilde. Hun belangrijkste handelswaar was de stokvis. Stokvis id de naam voor kabeljauw, die aan stokken te drogen hing. De handel in stokvis was zo belangrijk, dat sommige kooplieden zelfs gedurende langere tijden in Bergen woonden. Op de jaarmarkten in Deventer was stokvis één van de belangrijkste producten. Vis was in de middeleeuwen het meest gegeten volksvoedsel.
De Bergenvaarders hadden een eigen gildenhuis, de herberg Sint Olof in de Lange Bisschopstraat, op de hoek van de Sandrasteeg. In de Lebuïnuskerk was een kapel gewijd aan hun patroon Sint Olof. Op een gewelfschildering in de Olofkapel zie je het wapen van de Bergenvaarders, dat bestond uit een halve adelaar en een gekroonde stokvis. Ook in de Noordenbergstraat vind je nog een herinnering aan de Bergenvaarsders. Boven in een oud pakhuis zie je een uithangbord in de vorm van een gekroonde stokvis.