Arbeidersbeweging

Toen er in de periode 1860 / 1870 veel nieuwe fabrieken in de stad gebouwd werden moesten de arbeiders zes dagen in de week werken. En elf uur per dag werken was in die tijd heel normaal. De arbeiders verdienden weinig en de arbeidsomstandigheden waren vaak slecht. Als je ziek werd, een ongeluk kreeg of te oud werd om te werken werd je vaak gewoon ontslagen.
Het is te begrijpen dat de arbeiders begonnen te protesteren. Er werden verenigingen opgericht om voor de belangen van de arbeiders op te komen. Zo'n vereniging was de Nederlandsche Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond. In 1895 wordt in Deventer de plaatselijke afdeling van deze bond opgericht. Een van de oprichters was Henk Fetlaar, een sigarenmaker die in die tijd 12 uur per dag in de sigarenfabriek van Van Dissel werkte. Hij maakte zo'n drie- à vierduizend sigaren per week voor een weekloon van 7 gulden.