Achter de Muren

In de dertiende eeuw werd begonnen met de aanleg van een dikke stenen ringmuur rondom de kleine stad, die Deventer toen was. Dat was nodig om de stad tegen aanvallen te kunnen verdedigen. Één muur was nog niet veilig genoeg. Daarom werd een eeuw later enkele meters vóór die muur een tweede dikke ringmuur aangelegd. Die muur was iets lager zodat men vanaf de binnenste muur over de buitenste muur kon schieten.
In de stadsmuren bevonden zich vestingtorens en stadspoorten.
Vanaf het eind van de zestiende eeuw boden de muren niet voldoende bescherming meer, omdat een vijandelijk leger met behulp van kanonnen de muren kapot kon schieten, zoals gebeurde tijdens het beleg van Deventer onder aanvoering van Prins Maurits in 1591. In de tweede helft van de negentiende eeuw werden de muren gesloopt. Slechts enkele stukken bleven gespaard.
Er zijn nu nog drie straten met de naam 'Achter de Muren'. Dat zijn:
* Achter de Muren Zandpoort
* Achter de Muren Vispoort
* Achter de Muren Duimpoort

verw. 1: stadsmuren; verw. 2: buitenste stadsmuur; verw. 3: Beleg van Maurits