Pothoofd

Het gebied langs de IJssel ten zuiden van de Wilhelminabrug heet het Pothoofd. Dat gebied was tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw een belangrijke plaats waar schepen konden aanmeren. Aan het eind van de negentiende eeuw werd het Pothoofd voor de overslag van goederen van belang. Schepen met grondstoffen meerden hier aan. Handkarren en goederenwagons van de tramwegen werden gebruikt voor het verdere vervoer in de stad of in de regio. Nu kunnen er grote passagiersschepen aanmeren.